Loading

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BỐC MỘ VÀ ĐỘ SÂU ĐÀO HUYỆT MỘ TRÁNH ĐỨT LONG MẠCH

Trong những kiến thức cơ bản về huyệt mộ và địa táng, cần trang bị tốt những hiểu biết về công tác chuẩn bị và những kiến thức về các loại đất khác nhau để chọn được huyệt tốt, tránh đào quá nông hoặc quá sâu dẫn đến không đạt được yêu cầu về mặt khí mạch khi an táng
Chuyên đề này bàn đến: Những việc cần làm trước khi bốc mộ và giới hạn độ sâu khi đào huyệt mộ để tránh nguy cơ đứt đoạn “long mạch”

HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ HUYỆT MỘ VÀ ĐỊA TÁNG

Theo quan niệm cổ truyền của người xưa, từ cuối Thu đến trước ngày Đông Chí là thời gian tốt nhất cho việc làm mộ, sang cát, hay di chuyển hài cốt của các cụ từ ‘hung táng –mộ chôn ban đầu” sang “cát táng – mộ sang cát”. Bởi vậy tác giả lựa chọn các bài viết về kiến thức huyệt mộ và địa táng trong thời gian này để giới thiệu tới quý vị!

You will be always aware of all business and financial news !